20–23 DE NOVEMBRO / IES DE POIO

CARAVANA "ESPAZO LIBRE"

Dúas axentes de igualdade, facilitarán información e materiais ao alumnado

de 1º e 2º de bacharelato.