El colectivo Europa Laica en Galicia califica de indigno espectáculo el que se vive en Cangas alrededor de la celebración o no de la Semana Santa, que protagonizan el gobierno municipal, el cura párroco Severo Lobato y las cofradías de Cangas. Asegura este colectivo que se puede entender que el evento tenga carácter cultural y artístico de interés histórico, etnográfico y turístico, a la vez que electoral, pero lamenta que el gobierno, supuestamente progresista, entregue más poder político a la Iglesia Católica , "sen ser quen de superar as herdanzas, ainda vixentes, do nacional catolicismo da dictadura franquista. Se os concellos ou os parlamentos , lles din a unha relixión que convoque os seus ritos, acaso non poderán pensar tamén desde esas xerarquías eclestiásticas, que iso lles lexitima para tentar incidir nos temas políticos?".

Galicia Laica, en un comunicado firmado por su coordinadora Karina Mouriño, considera un lamentable despropósito que el pleno del Concello de Cangas o cualquiera otro órgano municipal intente incidir en la convocatoria de una celebración religiosa de ningún credo. "Esiximos que os municipios separen a relixión da política nas súas actividades e garanticen unha sociedade laica onde cada persoa poida ter a crenza que queira para así supear o franquismo sociolóxico que segue lastrando a nosa sociedade en pleno século XXI"