La alcaldesa de Moaña, Leticia Santos, con representantes del gobierno, de la Plataforma de defensa da sanidade pública y de la Asociación de Mulleres presentó esta mañana en el Parlamento en Santiago, las 4.195 firmas recogidas en la campaña llevada a cabo en el municipio para reclamar mejoras en la Atención Primaria y exigir que vuelvan las urgencias al centro de salud, que siguen en Cangas desde el inicio de la pandemia alegando el Sergas que la Casa del Mar no reúne las condiciones de espacio para establecer un doble circuito de seguridad frente al COVID.

Presentaron el escrito de la Mesa Local da Sanidade, que preside la Alcaldía, dirigido al conselleiro de Sanidade, Julio García Comesaña, que sirvió de apoyo para la recogida de las firmas y en el que muestran su rechazo a las decisión del Sergas de mantener cerrado el Punto de Atención Continuada (PAC) de la localidad y contra la falta de refuerzo del servicio de ambulancias, lo que llevó, señalan, a que cuatro personas, vecinas del municipio, murieran en lo que va de año sin haber recibido la atención sanitaria que preciaban:  " A Mesa Local da Sanidade (composta por representantes dos grupos políticos da corporación, a federación de asociacións veciñais A Chamusca, a A.VV. Monte Faro de Domaio, a Asociación de Mulleres de Moaña, a Plataforma en Defensa da Sanidade Pública, as AA.VV. que non forman parte da dita federación) rexeita a decisión do Servizo Galego de Saúde de manter pechado o PAC de Moaña, considerando esta decisión un erro que pon en perigo á veciñanza da nosa vila ao atrasar os tempos de resposta nas emerxencias sanitarias e obrigándonos a acudir á vila veciña de Cangas, nun PAC que se atopa na maioría das franxas horarias do día saturado. Este feito sumado á falta de reforzo das ambulancias (que leva anos séndonos denegado a pesar das múltiples solicitudes desde os concellos de Cangas e de Moaña) levou a que no que vai de ano 4 persoas veciñas de Moaña falecesen tras non ter recibido toda a atención sanitaria urxente que precisaban a tempo, o que consideramos dunha extrema gravidade e completamente intolerable. Tamén reclamamos unha atención primaria digna, con persoal sanitario suficiente para atender as necesidades de toda a poboación, xa que na actualidade máis de 2.500 persoas de Moaña non teñen asignado ningún facultativo de atención primaria, o que dificulta e, mesmo chega a imposibilitar, o acceso ao sistema público sanitario, sendo atendidas só en caso de urxencia".