"Os fascistas colleron as súas víctimas desprevenidas, deteñendoas _uns nos traballo, outros de noite nos seus fogares_ con pretexto de realizar declaracións no cuartel de Guardia Civil. Despois de tomar declaracións son encarcerados sen causa e torturados con sadismo no local lo Instituto Local de Hixiene en noutro local de enfronte que os falanxitas habilitan. Foron metidos nunha camioneta, propiedad de Fracisco Cervera, custodiada polo escadrón da morte falanxistas e gardas civís, baixo as ordes do alemán nazi Bruno Seveige. Diríxese ao lugar do <paseo> e as 04 da madrugada, na gabia da estrada de Cangas a Pontevedra_quilómetro 3_, lugar de Anguierio, os verdugos aplican a lei de fugas". Los fusilados fueron Eugenio Bastos Fernández (mecánico), Antonio Blanco Rodal (marinero), Guillermo Fernández Fernández (albañil), Antonio Ferreiro Núñez (cantero), Estanislao Ferreiro Núñez ,Daniel González Graña, Alejandro Martínez Pazó, José Nores Rodríguez, Normandino Núñez Martínez y Secundino Ruibal Villar.