Marea de Vigo non entiende cómo el nuevo PXOM “non estudou de xeito rigoroso unha mobilidade para o século XXI e segue apostando polos modelos do século pasado, con viais que atravesan a cidade para seguir facilitando a entrada de vehículos privados, como a proxectada ampliación da PO-010 entre Baruxáns e a VG-20 na Barxa que, con catro carrís, túneles e viaductos, tronza varias parroquias do rural”.