No quiere entrar en la Real Academia Galega. Esa es la afirmación que se contiene en un escrito fechado hace unos días y dirigido por la escritora y feminista María Xosé Queizán al Consello Municipal da Muller. Propuesta por el Ayuntamiento de Vigo entre otros, asociaciones y particulares, Queizán agradece su apoyo y afirma que ese reconocimiento era más importante para ella que el mismo ingreso. "Estou en débeda con todos –dice– e non podía defraudarvos. Pero, pasado un tempo, supoño que sodes conscientes do que eu xa o era: que non se ía producir tal ingreso. Porén pídovos a liberdade para expresarme e declarar os meus desexos".

María Xosé Queizán es tajante: "Nunca quixen nin quero entrar na Academia. Cónstame que ante esta declaración haberá quen lembre a Fábula de Esopo, "A raposa e as uvas´. Non é o meu caso, pero tampouco me importa que non o crean. Levo toda a vida soportando atribucions arteiras e menoscabos sen que iso afectase a miña saúde, o meu optimismo e o meu goce intelectual".

Añade la escritora que no se ve en la Academia ni dispone de tiempo para esa ocupación porque son sobrantes ya sus ansias y preocupaciones, entre las que están las literarias, las culturales y el activismo feminista. "Sei que amigas e compañeiras feministas –añade– confiaban no labor que podía levar a cabo nesa Real Institución a favor das mulleres galegas, no eido lingüístico e cultural. Mías o certo é que nese lugar só se pode entrar para traballar polos intereses dos académicos. Nesa Casa.... predomina o imaxinario masculino".

Tras recordar que tampoco entraron Pardo Bazán o Rosalía de Castro y citar a teóricos del feminismo desde el siglo XVII, afirma la carta que conformaron un rico corpus de teoría "que é ignorada nese contexto. Os libros onde se amosa esa herdanza intelectual non deben figurar nas bibliotecas nin nas mentes dos ilustres académicos".

"Non hai acritude nas palabras anteriores –sigue diciendo–, só constatacións... Sei que os argumentos expostos non son ofensivos para os distinguidos académicos. Consideran que o saber é cousa de homes... Pretendín demostrarlle á cidadanía que me propuxo que a Academia será o último que cambie na sociedade", concluye.