​As clases impártanse en xornada continuada.A organización,funcionamento e actividade do centro,como institución docente,está informada pola idea de servizo á comunidade na que está inserto.

A actividade do centro está presidida polo respecto aos dereitos e liberdades individuais, baseada na tolerancia e principios democrátricos de convivencia, fomentando a solidaridade, a cooperación e a paz. A participación activa da comunidade educativa na xestión do centro está reforzada polo funcionamento de comisións mixtas nas que se integran pais-nais, profesorado e alumnado para organizar diversas actividades.

Visita Faro de Vigo, curso 2015-16

4

Visita a Faro de Vigo del CPR Quiñones de León, curso 2015-16