•  Dirección: Rúa Memorias Dun Neno Labrego, 9, 36500 Lalín, Pontevedra
  •  Teléfono: 886 15 12 72