Un proxecto que conte coa implicación das familias debe ser unha suxestión, unha posibilidade, nunca unha obrigación. As dinámicas familiares son descoñecidas para o profesorado, a dispoñibilidade de tempo, por exemplo. Non se debe forzar a uns pais a dedicar un tempo do que non sabemos se teñen a participar nos proxectos dos seus fillos. Isto, queirámolo ou non, xera diferenzas notables entre os alumnos. 

- Xavier Estévez, docente

Lee el artículo completo sobre la participación de los padres en los proyectos educativos