Traballo no que o alumnado de 2º da ESO na materia de Tecnoloxía, e o seu profesor Víctor Pérez Bugarín, analizou as estruturas construtivas das catedrais románicas e góticas, poñendo como exemplo as catedrais de Santiago de Compostela e a de León, respectivamente.

Estudo das estruturas románicas:

Estudo das estruturas góticas: