A Libraría Nigraponte de Lalín é unho dos 14 establecementos subencionado pola Xunta para impulsar actividades de promoción do libro e a lectura. En concreto, a achega é de 3.000 euros destinadas a accións como presentacións, encontros, lecturas ou actividades similares levadas a cabo no propio establecemento, así como actos de difusión dos libros e a lectura realizados a través da páxina web e redes sociais da libraría, entre outras accións de difusión desde a resolución da orde ata o 15 de novembro.