-Para as estratexias que pretendemos montar primeiro debemos contactar cos simpatizantes e colaboradores para montar un equipo compacto de traballo. Despois,teremos que organizarnos para chegar a todos os veciños de Rodeiro e expoñerlles o que o partido socialista vai facer na vindeira lexislatura.