Escola Mpal Barbadás-BM Pab. O Pedrayo S15 10.30 Os Remedios