Pouco máis dun mes pasou dende que os Verto anunciaran un parón —en principio temporal— na súa carreira. Explicaron daquela que ían dedicar esforzos a outros proxectos, pero se cadra os seareiros non contaban con que agromasen tan rápido. A metade da dupla, Alberto Mira, Berto, acaba de anunciar nas redes sociais que o próximo venres lanzará un disco en solitario. Un traballo do que non ofreceu ningunha pista sonora, pero si temática: abordará con enfoque conceptual a depresión que sufriu no último ano. O título será Viaxe ao espazo interior.

"(O LP) é unha metáfora sobre o illamento que sufres tendo un trastorno mental, usando como referencia o espazo exterior, e estou moi contento porque por fin me vexo preparado para sacalo", explica Berto, que no dúo asumía o maior protagonismo vocal e tamén se encargaba das guitarras. A pandemia abriu a cancela para que a saúde mental cobrase un gran protagonismo no debate público, grazas a obras coma a do xornalista galego Anxo Lugilde.

O anuncio da separación, se cadra momentánea, dos Verto sorprendeu á ampla base de seguidores que aglutinaron en moi pouco tempo, un par de anos desde que lanzaron os seus primeiros temas. O seu pop electrónico emocional e bailadeiro, en liña coa música mainstream global, acadou unha grande aceptación e ían camiño de derivar en todo un fenómeno transversal.