Con máis de 30 anos de experiencia no sector, Electricidad Femán son especialistas en instalacións eléctricas, calefacción, venta de todo tipo de iluminación, estudios de aforro enerxético, comercializadora de enerxía eléctrica e gas, cadros eléctricos, transformadores e grupos de alta potencia, instalación de reformas de casas, pazos, locais... No eido da calefacción o máis recomendable é contar con bombas de calor. Se ben é certo que supón unha maior inversión inicial, a súa instalación longo prazo resulta un gran aforro e eficiencia enerxética. Electricidad Feman conta cun equipo altamente cualificado que asesora de xeito individual aconsellando a cada cliente sobre a mellor opción segundo as súas necesidades. Acumuladores, estufas ou toalleiros para os cuartos de baño, son algún dos productos estrela nestas datas.