O Concello de Arbo rematou as obras de mellora de dous antigos lavadoiros existentes nas parroquias de Sela e Mourentán, así como tamén recuperou unha fonte.

Os traballos foron executadas por unha empresa local por case 22.000 euros e incluíron o acondicionamento do terreo onde se sitúan as construcións.

Foi preciso facer drenaxes perimetrais e substituír estruturas deterioradas.As estruturas non válidas para a súa reutilización foron substituídas por outras novas. 

Os lavadoiros foron retellados e pavimentados no interior e nos accesos. Tamén se realizou a limpeza e encintado de elementos de cachotería de pedra, revestimento e pintado de paramentos, teitos con cores acordes co medio.

Fai uns meses o Concello de Arbo mellorara tamén os lavadoiros do Vieiro e de Ferral.