Xa está a pleno rendemento a unidade de atención temperá do Concello de Mos. O municipio presta arestora este servicio, xestionado por Aceesca, a familias de 45 nenos con idades comprendidas entre os 0 e os 6 anos, que están a experimentar unha mellora da súa autonomía e calidade de vida grazas a un asesoramento individualizado e adaptado ás súas necesidades.

O servizo de atención temperá é un conxunto de intervencións dirixidas aos nenos de 0 a 6 anos e ás súas familias coa finalidade de dar resposta, o máis pronto posible, ás necesidades, transitorias ou permanentes, que presentan os nenos con trastornos no desenvolvemento motriz, cognitivo, sensorial, lingüístico, da conducta, emocionais, da expresión anatómica, trastornos xeneralizados do desenvolvemento ou retrasos evolutivos.

A unidade de Mos atende a 45 nenos do municipio nas instalacións da antiga escola unitaria de Louredo. O horario da prestación do servizo é de luns a xoves mañá e tarde e venres de mañá, adaptándose sempre ás necesidades das familias.