A vella táctica de xerar falsas expectativas

30.05.2013 | 07:37

A intervención do Profesor Tato Plaza rematou coa análise e exposición de dúas modalidades publicitarias de especial interese: a publicidade enganosa e a publicidade comparativa. En relación coa primeira, definiuse como aquela publicidade que, por calquera circunstancia, é apta para inducir a erro ó público ó que se dirixe e alcanza, xerando neste falsas expectativas sobre o producto promocionado. O Profesor Tato Plaza expuxo cómo para calificar unha mensaxe publicitaria como enganosa non é preciso que ésta se apoie en datos inexactos. "Un anuncio publicitario -dixo- que se apoie en datos ou alegacións formalmente verídicas ou veraces tamén podería eventualmente ser calificado como enganoso se, por calquera circunstancia, puidera xerar falsas expectativas entre o público dos consumidores".
As comparacións
A intervención do Profesor Tato Plaza no Club Faro de Vigo pechouse cunha interesante exposición sobre a publicidade comparativa, que se definiu como aquela na que o anunciante compara os seus productos cos dun ou varios competidores. "A publicidade comparativa, segundo puxo de manifestó o conferenciante, é unha das modalidades publicitarias que máis polémica xerou, provocando un intenso debate sobre a súa admisibilidade. Hoxendía, enténdese que, sempre que a comparación sexa obxectiva e veraz, pode ser unha fonte de información valiosa para os consumidores. - por esa razón, admítese este tipo de publicidade sempre que cumpra con determinados requisitos, que pretenden asegurar a obxectividade e a veracidade da comparación.

 
Enlaces recomendados: Premios Cine